Działka budowlana. Halinów/Wielgolas Brzeziński

/ / Wielgolas Brzeziński

Działka budowlana z MPZP w miejscowości Wielgolas Brzeziński.
Do PKP tylko 800m, 25 km do Warszawy, do węzła A2 ok 2,5 km.

Działka w pierwszej linii zabudowy. Media: woda i prąd w drodze.

Przeznaczenie działki w MPZP:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki gospodarcze i garażowe,
b) drogi wewnętrzne,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 25% powierzchni działki budowlanej,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60% powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 dla działki budowlanej,
d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01 dla działki budowlanej,
e) wysokość zabudowy:
- dla budynków mieszkalnych do 12,5 m w przypadku dachów wielospadowych oraz do 10,0 m w przypadku dachów płaskich,
- dla budynków gospodarczych i garażowych do 5,0 m – maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna,
f) ukształtowanie połaci dachowych:
- budynków mieszkalnych: dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°,
- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia do 35°,
g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt. 3 odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków;
4) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości:
a) powierzchnię działki dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 1000 m2, dla zabudowy bliźniaczej nie mniejszą niż 850 m2,
b) szerokość frontu działki dla zabudowy wolnostojącej nie mniejszą niż 20 m, dla zabudowy bliźniaczej nie mniejszą niż 11 m;

Wymiary: 30,5x68,7m
Wielkość: 2080m2

CENA 385 000PLN

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 k.c., a przedstawione dane mają charakter informacyjny.

Szczegóły oferty:

ID OGŁOSZENIA: HI-91/10385/OGS
Typ nieruchomości: Działka
Typ oferty: Sprzedaż

Adres nieruchomości:

Supermarket
Station
Restaurant
Hospital
School
Park
/ / Wielgolas Brzeziński

Miejsca w pobliżu powered by yelp

Obserwacji nieruchomości:

Recenzja: Działka budowlana. Halinów/Wielgolas Brzeziński

Avatar
Ogólna ocena:
Quality of Property
Location of Property
Neighborhood
Features
Floor Plans
Recenzja:
Login to leave a review